Å bryte ned og bygge opp

Det verker i nakken, det ulmer i magen og hendene skjelver. Slik føles de første ukene ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Hver gang jeg har begynt på en ny skole eller i ny jobb, har jeg hatt et ønske om å kunne vise hvem jeg er, utrykke mitt sanne jeg og tillate meg selv nok rom til å utvikle mitt potensiale. Men hver gang har jeg feilet, har sunket under presset om å passe inn, forsøkt å ikke skille meg ut og unngått å havne utenfor.

Denne gangen skulle det bli annerledes, denne gangen skulle jeg vise hva jeg var god for.

Disse første ukene har vi på avdeling kunst og håndverk tilbrakt mye tid sammen, for å bli kjent på tvers av fagområdene. Jeg klarte ikke å knytte noe tydelige bånd til noen av de 30 medstudentene mine. Det dannet seg noen gjenger, flere kjente hverandre fra før, noen fant sammen på bakgrunn av alder og noen på bakgrunn av nasjonalitet (mange er fra Sverige). Jeg har forøkt å jatte med der det lar seg gjøre, men i grunn har jeg ikke klart å finne en plass. Jeg tror ikke jeg lenger evner å trekke meg tett nok sammen til å passe inn i de sprekkene andre etterlater seg i en sosial sirkel.

​​​​​​

Dagen i dag var dedikert til selvpresentasjoner, der hver student fikk 15 minutter til å presentere sine egne arbeider og få tilbakemeldinger fra salen. Mye av det som ble vist var svært inspirerende, estetisk, prosessmessig og idémessig. Noe var også emosjonelt eller/og politisk, men veldig lite. Jeg opplevde det som at de fleste forsøkte å holde det lettbent og lattermild.

Det mest påfallende var en student som beskrev sine verk med ord som var dype og betydningsfulle, men med en tone som var likegyldig og nærmest nedlatende. Det var vanskelig å holde fast på betydningen av verkene, når hen overdøvet det med denne likegyldigheten.

Jeg hadde et behov for å påpeke dette, men var redd for å trykke på knapper denne studenten kanskje ikke var forberedt på at noen skulle trykke på. Jeg gjorde det likevel. Jeg rakk opp hånden og oppsummerte min forståelse av hens verk, at hen selv i begynnelsen hadde sagt hen gjerne ville uttrykke seg, men at hen likevel prøvde å holde det litt på avstand. Jeg sa at jeg syntes det hen sa berørte meg, men at det var trist å høre hvordan hen selv rakket ned på det, med måten hen uttrykket det på.

Det kunne virke som masken hens datt av i et lite sekund, før hen raskt satte den på plass igjen, avfeide det jeg sa og dro samtalen i en annen retning. Jeg pirket ikke noe mer på det.

En annen som stakk seg ut var en student som presenterte noe svært enkle verk. Det som var påfallende meg hen var at hen ikke så ut som en «typisk» kunst student, tvert imot fremstod hen som svært malplassert, stram og polert. Hens verk var like polerte, enkle og intetsigende. Jeg kjente igjen trangen til å bryte med komfortsonen og kommentere det jeg så. Jeg sa rett ut at jeg syntes at hens verk var litt kjedelige og polerte og at de speilet måten hen fremsto også. Samtidig prøvde jeg å understreke at dette ikke var noe jeg sa for å være ond, men at jeg likevel håpet at det jeg sa ville røre ved noe i hen som inspirerte hen til å bryte med denne fasaden.

Det var uunngåelig å kjenne den trykkede stemningen i rommet, jeg hadde helt tydelig brutt med alle normer for høflighet. Jeg hadde brutt regelen om å holde kjeft hvis noe ikke passet meg eller jeg ikke likte noe. Her skulle de smile og klappes og sies at «det var fint».

Jeg kjente at jeg skalv og var dårlig i magen. Jeg følte meg så alene og usikker med den store kjeften min og tenkte at nå har jeg skremt bort alle de 30 medstudentene mine. Stillheten rundt meg og de unnvikende blikkene under pausen ble en tydelig påminner om at jeg nå var ute på dypt vann. Jeg dreit meg ut, tenkte jeg.

I det jeg senket skuldrene i oppgitthet og resignasjon kom en student plutselig bort til meg og roste meg for at jeg hadde turt å si noe hun selv hadde tenkt på. Selv hen jeg hadde «skjelt ut» kom bort og sa at hen syntes det var bra at ikke alle jattet med og turte å være kritisk, at det var noe hen og noen av de andre hadde diskutert tidligere og etterlyst.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square